Pagina principală Știri
Reprezentanții lăcașurilor acaparate ale Bisericii…

Reprezentanții lăcașurilor acaparate ale Bisericii Ortodoxe Ucrainene au făcut apel la conducerea țării

La 22 februarie 2021, participanții la congresul reprezentaților lăcașurilor confiscate cu forța ale Bisericii Ortodoxe Ucrainene au adoptat o serie de adrese către reprezentanții puterii de stat din Ucraina: președintele Ucrainei V.A. Zelenski, prim-ministrul D.A. Șmâgal, președintele Radei Supreme a Ucrainei D.A. Razumcov și deputații acestui corp legislativ.

Adresele, în special, spun:

„Noi, participanții la întrunirea reprezentanților parohiilor lăcașurilor de cult acaparate ale Bisericii Ortodoxe Ucrainene (în continuare: BOU), ne adresăm Dumneavoastră cu rugămintea de a apăra cea mai mare valoare – viața noastră, precum și sănătatea și siguranța noastră și a membrilor familiilor noastre.

Apelăm la Dumneavoastră în numele acelor credincioși ai Bisericii noastre care au fost răniți grav în timpul acaparărilor de biserici: li s-au spart capetele, le-au fost rupte mâinile și au fost agresați fizic. De asemenea, apelăm la Dumneavoastră în numele multor clerici care, în mod constant, sunt chemați într-un mod nejustificat pentru interogatorii de către organele de apărare a legii și sunt înjosiți în toate modurile posibile.
Apelăm la Dumneavoastră în numele familiei preotului Bisericii Ortodoxe Ucrainene, Leonid Delicatnây, a cărui sănătate a fost șubrezită fără nădejde de recuperare de amenințări continue, șantaj și presiune psihologică legate de încercările de a transfera forțat comunitatea religioasă pe care o conduce la o altă confesiune.

Apelăm la Dumneavoastră în numele Cristinei Velușciac, o fată din regiunea Cernăuți, căreia nu i s-a permis să participe la propriul bal de absolvire a școlii, pentru că frecventează „Biserica greșită”, precum și a altor enoriași ai BOU care suferă restricționarea drepturilor civile pentru credința lor.

Ne adresăm Dumneavoastră și în numele numeroaselor familii de preoți ai BOU, care sunt alungate din casele lor de către atacatorii bisericilor în stradă, lăsând copilași mici fără adăpost.
Vă adresăm un apel în numele oamenilor simpli din toate colțurile Ucrainei cărora li s-au luat sau se încearcă să li se ia cu forța sau în mod fraudulos (prin reînregistrarea ilegală a statutelor parohiale la administrațiile regionale de stat) bisericile pe care le-au frecventat bunicii și străbunicii lor.

Menționăm că, fiind cea mai mare comunitate religioasă din Ucraina, din păcate, ne pierdem speranța că ni se va asigura dreptul la libertatea mărturisirii credinței de către autoritățile de stat și conducerea de vârf a acestuia. Legislația actuală, care ar trebui să reglementeze raporturile juridice religioase din stat, dimpotrivă, sporește scindarea în societate, împarte oamenii în prieteni și dușmani, ceea ce duce la o creștere a numărului de confruntări interconfesionale, la sporirea dușmăniei religioase și a conflictelor în stat. Astfel, Legea Ucrainei nr. 2673 – VIII „Despre introducerea modificărilor în anumite legi ale Ucrainei privind subordonarea organizațiilor religioase și procedurile pentru înregistrarea de stat a organizațiilor religioase cu statut de entitate juridică” din 17.01.2019 și Legea Ucrainei nr. 2662 – VIII „Despre introducerea modificării în articolul 12 din Legea Ucrainei „Despre libertatea de conștiință și a organizațiilor religioase” referitoare la numele organizațiilor (asociațiilor) religioase care fac parte din structura unei organizații (asociații) religioase a cărei centru de conducere (administrare) se află în afara Ucrainei, într-un stat recunoscut prin lege ca fiind unul care a comis agresiuni militare împotriva Ucrainei și/sau a ocupat temporar o parte din teritoriul Ucrainei” din 20.12.2018 (denumite în continuare Legi) – încalcă grav principiul constituțional al separări statului de Biserică.

Ne declarăm îngrijorarea profundă pentru că, în ultimii ani, Ministerul Culturii din Ucraina, prin abuz și manipulare, aplică aceste legi anticonstituționale exclusiv împotriva Bisericii Ortodoxe Ucrainene și încearcă cu forța să o lipsească de propriul său nume. Funcționarii încalcă principiul egalității tuturor confesiunilor religioase și restricționează drepturile unei singure organizații religioase, ceea ce reprezintă discriminare religioasă a milioane de cetățeni credincioși care aparțin de Biserica Ortodoxă Ucraineană. Organele de stat, intervenind în treburile interne ale Bisericii, impun propria înțelegere a structurii sale religioase și ierarhice. Sunt încălcate dispozițiile din Constituția Ucrainei care exclud posibilitatea stabilirii unor cerințe speciale față de denumirea organizațiilor religioase individuale și reglementează dreptul fiecărui om de a mărturisi orice religie. Prin urmare, comunitățile religioase ale BOU sunt supuse unei presiuni permanente din partea autorităților de stat și a atacatorilor, am fost privați de posibilitatea de a modifica documentele constitutive, de a schimba cârmuitorii, de a deschide conturi în instituțiile bancare, de a folosi serviciile notarilor, de a înregistra drepturile asupra terenurilor de pe lângă clădirile bisericești și așa mai departe.

Anumite organizații pseudo-religioase desfășoară în mod regulat acțiuni provocatoare ce conduc la destabilizarea societății ucrainene. Mass-media și internetul oferă informații false cu privire la știrile despre evenimentele religioase, care discreditează Biserica Ortodoxă Ucraineană. Crește numărul de infracțiuni din motive religioase și de procese împotriva actelor organelor autorităților de stat, etc. Utilizarea legilor anticonstituționale de către atacatorii bisericilor duce la o diminuare a nivelului libertății religioase în Ucraina, la crearea unor obstacole semnificative în calea slujirii spirituale și sociale a bisericilor și a organizațiilor religioase.

Legile privind schimbarea forțată a denumirii și a subordonării nu respectă nici Constituția Ucrainei, nici tratatele internaționale în domeniul drepturilor omului. În special, normele legale contravin dispozițiilor Convenției pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice, a Declarației universale a drepturilor omului privind protecția dreptului la libertatea religioasă.

Comunitățile religioase ale BOU au ajuns într-o poziție inegală în comparație cu alte organizații religioase din Ucraina. Reînregistrarea forțată, schimbarea denumirii organizațiilor (asociațiilor) religioase și subordonarea în materie canonică reprezintă o intervenție directă în libertatea religioasă. Dreptul la autonomie al organizațiilor religioase este garantat de Convenția europeană a drepturilor omului și se reflectă în numeroase decizii ale Curții Europene a Drepturilor Omului. O organizație religioasă are dreptul de a-și alege și de a-și schimba numele în mod independent; statul nu are dreptul să o constrângă. Legile încalcă direct articolul 35 din Constituția Ucrainei, articolul 9 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, articolul 18 din Pactul internațional din 1966 privind drepturile civile și politice și articolul 18 din Declarația universală a drepturilor omului din 1948”.

Adresându-se șefului statului, V.A. Zelenski, credincioșii Bisericii Ortodoxe Ucrainene care au participat la întrunire au subliniat următoarele: „Stimate domnule președinte, noi, poporul, cetățenii statului unitar al Ucrainei, suntem profund îngrijorați de faptul că actuala politică de stat este îndreptată împotriva a milioane de credincioși care aparțin de Biserica Ortodoxă Ucraineană. Cu toții suntem ucraineni, adevărați patrioți care își iubesc și își respectă țara natală, lucrăm conștiincios, tratăm bolnavii, ne îndeplinim conștiincios datoria militară, plătim impozitele și dezvoltăm diferite sfere ale vieții sociale. Biserica nu a împărțit niciodată, nu împarte și nu își va împărți fiii după proveniență, statut social, naționalitate, limbă sau preferințe politice. Preferințele și controversele politice nu trebuie să despartă părinții de copii, cuplurile căsătorite, pe prieteni sau angajați. Politica nu ar trebui să semene neghina urii și a furiei în inimile noastre. Menținerea păcii și a liniștii publice în vârtejul evenimentelor și pandemiilor de astăzi este datoria noastră comună”.

Credincioșii au îndemnat președintele să pună în aplicare puterea acordată de legislația Ucrainei și să ia măsuri urgente și eficiente pentru apărarea drepturilor constituționale ale credincioșilor care aparțin de Biserica Ortodoxă Ucraineană, precum și să prezinte Radei Supreme a Ucrainei, prin inițiativă legislativă, un proiect de lege care va abroga Lege Ucrainei nr. 2673-VIII și Legea Ucrainei nr. 2662-VIII (care, pe lângă cauzarea încălcării drepturilor și libertăților constituționale ale cetățenilor ucraineni, reprezintă o amenințare pentru autoritatea statului nostru în arena internațională, pun în discuție sinceritatea aspirațiilor de integrare europeană proclamate de către Ucraina, a căror punere în aplicare este imposibilă în condițiile încălcării drepturilor și libertăților omului și în special a segmentelor vulnerabile ale populației, din care fac parte credincioșii.

Cu un apel similar, ei s-au adresat atât președintelui și deputaților Radei Supreme, cât și primului ministru.

Participanții la întrunirea reprezentanților bisericilor acaparate i-au cerut, de asemenea, lui D.A. Șmâgal să introducă moratorii asupra oricăror acțiuni de înregistrare pentru schimbarea apartenenței confesionale și redenumirea forțată a comunităților religioase din cadrul Bisericii Ortodoxe Ucrainene până la introducerea modificărilor în Legea Ucrainei „Despre libertatea conștiinței și a organizațiilor religioase”.

Apelurile adresate reprezentanților autorităților de stat din Ucraina se încheie cu îndemnul: „de a uni eforturile și resursele pentru a crea condiții de viață egale și sigure în Ucraina și pentru a eradica orice tip de violență împotriva credincioșilor”.

Serviciul de comunicare al DREB,
conform Departamentului de Informare și Comunicare al Bisericii Ortodoxe Ucrainene

Поделиться:
Membrii Sfântului Sinod au cinstit pomenirea Patriarhului Irineu al Serbiei și a arhipăstorilor adormiți ai Bisericii Ruse

13.04.2021

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a prezidat prima întrunire a Sfântului Sinod din 2021

13.04.2021

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Mitropolitului Atanasie de Limassol

26.03.2021

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafericitului Părinte Patriarh Teofil al Ierusalimului cu prilejul zilei onomastice

22.03.2021

Patriarhul Chiril l-a felicitat pe Înaltpreasfințitul Mitropolit Porfirie pentru alegerea sa în scaunul de Patriarh al Serbiei

18.02.2021

Președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat pe Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării întronizării

01.02.2021

Înaltpreasfințitul Mitropolit Ilarion: datorită reformei administrației bisericești din timpul Sanctității Sale Patriarhului Chiril, procesul renașterii bisericești a primit un nou impuls

31.01.2021

Mesajul de felicitări Patriarhale adresat Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Georgiene cu prilejul zilei de prăznuire a Sfintei Nina, cea întocmai cu Apostolii

27.01.2021

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhului Chiril adresat Preafericitului Sava, Mitropolitul Varşoviei şi al întregii Polonii, cu prilejul zilei onomastice

25.01.2021

Condoleanțe patriarhale la trecerea în veșnicie a Părintelui Mitropolit Filaret Vahromeev, exarh patriarhal onorific al întregului Belarus

12.01.2021

Condoleanțele Sanctității Sale Patriarhului Chiril în legătură cu prăbușirea unui avion de pasageri în Marea Java

09.01.2021

Urare de Crăciun a Sanctității Sale Părintelui Patriarh Chiril către Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Surori

07.01.2021

Membrii Sfântului Sinod au cinstit pomenirea Patriarhului Irineu al Serbiei și a arhipăstorilor adormiți ai Bisericii Ruse

13.04.2021

Președintele DREB a avut o întâlnire cu ambasadorul UE la Moscova

12.04.2021

A avut loc o ședință a comisiei pentru teologie și educație teologică din cadrul Comitetului inter-sinodal

08.04.2021

Mitropolitul Ilarion: Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ne-a pregătit tuturor calea spre mântuire

07.04.2021

Președintele DREB a avut o întâlnire cu ambasadorul Slovaciei în Rusia

06.04.2021

Mitropolitul Ilarion: Întrunirea Întâistătătorilor Bisericilor este posibilă în viitorul apropiat

06.04.2021

Mitropolitul Ilarion: în țările din Occident, ideologia de gen le este inoculată copiilor de la vârsta preșcolară

27.03.2021

Mitropolitul Ilarion: Creștinismul a fost cauza abolirii treptate a sclaviei

27.03.2021

Pomenirea luptătorilor mișcării grecești de eliberare din anii 1821-1823 a fost însoțită de rugăciune la Moscova

25.03.2021

Președintele DREB a avut o întâlnire cu ambasadorul Muntenegrului în Federația Rusă

25.03.2021

Mitropolitul Ilarion: „BOU” schismatică nu a primit o independență reală

22.03.2021

Președintele DREB l-a felicitat pe Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Ierusalimului cu prilejul zilei onomastice

22.03.2021

Mitropolitul Ilarion: Biserica canonică din Ucraina a fost practic declarată în afara legii

20.03.2021

Mitropolitul Ilarion: Pocăința este calea omului spre Dumnezeu

17.03.2021

Mitropolitul Ilarion: Sfânta Scriptură este un ghid de neclintit pentru un creștin în lumea contemporană

17.03.2021

Feedback

Câmpurile marcate * trebuie completate obligatoriu

Trimite mesajul